นี่แหละ ........ ฉัน

นี่แหละ ........  ฉัน

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

การศึกษาภาษาอังกฤษ

United States and Mexico Battle Swine Flu

อเมริกาและเม็กซิโกผจญกับโรคไข้หวัดหมู (ไข้หวัดเม็กซิโก)

จาก http://www.voanews.com/specialenglish/2009-04-28-voa4.cfm

What you should do to avoid infection
คุณจะป้องกันการติดเชื้อจากโรคนี้ได้อย่างไร

Swine flu is a respiratory sickness caused by an influenza virus that mainly infects pigs. However, sometimes the virus can sicken humans. That is what has happened in Mexico in the last few weeks.
ไข้หวัดหมูหรือไข้หวัดเม็กซิโก (Swine flu) เป็นโรคที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ปกติเชื้อนี้จะก่อโรคขึ้นในหมูเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บางครั้งโรคนี้ก็มีโอกาสก่อโรคขึ้นในคนได้ ดั่งที่ได้เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้

The virus is believed to have sickened at least two thousand people there. Mexican health officials suspect at least one hundred fifty-two people have died from swine flu. Many of those who died were young adults who were healthy before they became infected.
เชื้อไวรัสนี้เชื่อว่าอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นอย่างน้อย ถึง 2000 คนในประเทศเม็กซิโก หน่วยสาธารณสุขเม็กซิกันคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 152 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ที่ร่างกายแข็งแรงดี ก่อนที่จะมาป่วยด้วยโรคนี้

Mexico has suspended schools nationwide until at least May sixth. It has closed restaurants and churches. The government also cancelled large gatherings for sports, concerts and similar events. But many Mexicans have criticized the country's health measures. There are reports of seriously sick people being turned away from hospitals.
ในเม็กซิโกคาดว่ามีโรงเรียนทั่วประเทศที่ถูกระงับให้ปิดการเรียนการสอนไปก่อนอย่างน้อยจนถึงวันที่หกพฤษภาคม ภัตตาคารและโบสถ์ได้ปิดลง รัฐบาลยังยกเลิกการแข่งขันสำหรับกีฬาต่างๆ การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้

Mexican Health Minister Jose Angel Cordova Villalobos says the government does not have enough health care workers for all the victims. But he says there is enough medicine to treat those who have swine flu.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งเม็กซิโก Jose Angel Cordova Villalobos กล่าวว่า รัฐบาลขาดเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง แต่เขากล่าวว่า ในส่วนของยาที่มีนั้นมีมากพอที่จะรักษาต่อบรรดาผู้มีไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวนั้นได้

The disease has spread to at least seven countries and is suspected in others. The United States has more than forty-eight confirmed cases in five states. The United States declared a public health emergency to permit the use of federal money and the use of flu medicines in federal storage. American officials so far have released about twelve million treatments of Tamiflu and sent them to the states. They say additional supplies are available if needed. President Obama has said officials are being watchful, not fearful.
โรคนี้มีการกระจายไปอย่างน้อยเจ็ดประเทศและคาดว่าจะเกิดโรคนี้ในประเทศอื่นๆด้วย  ในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง มีผู้ป่วยมากกว่าสี่สิบแปดรายที่ถูกยืนยันการป่วยด้วยโรคนี้จากห้ารัฐ และประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่ออนุญาตให้มีการใช้เงินของรัฐบาลกลางและเพื่อให้มีการใช้ยานี้ที่เก็บรักษาอยู่ในคลังยา ตอนนี้มีการวางจำหน่ายของยา Tamiflu ประมาณสิบสองล้านเม็ดและยาถูกส่งไปยังรัฐต่างๆแล้ว ส่วนวัสดุทางการแพทย์อื่นๆก็มีความพร้อมถ้าจำเป็นต้องใช้ ประธานาธิบดี Obamaกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องระมัดระวัง เฝ้าสอดส่อง ไม่ใช่มัวแต่กลัวต่อโรค

The United States Centers for Disease Control and Prevention is advising people to avoid travel to Mexico. But it has not suggested a ban.
ศูนย์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ของสหรัฐอเมริกาได้ แนะนำผู้คนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปเม็กซิโก แต่ไม่ได้ห้ามไปเม็กซิโกอย่างเด็ดขาดแต่อย่างใด

Swine flu can cause fever, head and muscle pain, cough, sore throat and stomach problems. If you have any of those signs, do not go to work or school. The only place you should go is to the doctor.
ไข้หวัดเม็กซิกันสามารถก่อให้เกิดอาการดังนี้คือ เป็นไข้ ปวดหัวและปวดกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอและท้อง หากคุณมีอาการดังกล่าว ให้หยุดการไปทำงานหรือไปโรงเรียน และให้รีบไปพบการแพทย์

There are simple ways to help prevent spreading the virus. Cover your mouth when you cough or sneeze. Wash your hands with soap and water completely and often. Avoid contact with people who appear to be sick.
มีวิธีง่ายๆเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ไวรัสชนิดนี้คือ ให้ปิดปากของคุณทุกครั้งเมื่อคุณไอหรือจาม ล้างด้วยมือของน้ำและสบู่ให้สะอาดและหมั่นล้างบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการติดต่อกับคนที่ปรากฏอาการดังกล่าว

Also, get enough good food and rest. Your body's natural defense system needs to be at its strongest to protect you against disease.   
นอกจากนี้ควรทานอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพอที่จะเอื้อต่อระบบกลไกการป้องกันทำงานเพื่อต่อต้านโรคได้


คำศัพท์น่ารู้

Battle (vi.) รบ ต่อสู้

Cough (vi.) ไอ

Defense (n.) การป้องกัน

 Flu (n.) ไข้หวัดใหญ่

Respiratory (adj.) ระบบทางเดินหายใจ

Sneeze (vi.) จาม

Swine (n.) สุกร

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล๊อก(weblog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
นางสาวสตรี  ปฏิการ  นักศึกษา ป.บัณฑิตหมู่ที่ 1 รหัสนักศึกษา 537190249
ภาคการศึกษา 2/2553

ประวัติส่วนต้ว
ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวสตรี  ปฏิการ เกิดวันที่ 25มิถุนายน2528
อยู่บ้านเลขที่ 160 หมู่ 4 ต. ดำเนินสะดวก  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร 087-1622273
ประวัติการทำงาน
เคยทำงานโรงแรมโอเรียนเต็ลปี 2551-2552
จากนั้นกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิสัยส่วนตัว    สนุกสนานร่าเริง ตลก จริงใจ มองโลกในแง่ดี
อาหารจานโปรด   ก๋วยเตี๋ยว
คติประจำใจ      คนที่ไม่เคยผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย
อนาคต อยากทำงานที่คิดว่าตรงกับตัวเองก็คือเป็นครูและก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อจะใช้
              เลียงชีพยามแก่
ความใฝ่ฝัน อยากท่องเที่ยวรอบโลก เพราะเป็นคนที่รักในการท่องเที่ยวและเรียนจบในเรื่องการ
                    ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ความสามารถพิเศษ  สอนและพูดภาษาจีนกลางพื้นฐานได้
ประสบการณ์    ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีนตอนช่วงปิดภาคเรียนที่คุนหมิง 6 เดือน
                         ฝึกงานโรงแรมไฮแอท รี่เจนซี่  หัวหิน
สิ่งที่อยากทำ    เล่นบันจี้จัมพ์ (แต่ยังไม่กล้า)

หัวข้อ